• ปั๊มน้ำ Inline หลายใบพัด

CR, North America

เหมาะสำหรับ :
 • ระบบปรับอากาศในอาคารสูงเชิงพาณิชย์
 • การป้องกันอัคคีภัยเชิงพาณิชย์
 • การทำความร้อนเชิงพาณิชย์
 • การเพิ่มแรงดันน้ำเชิงพาณิชย์
 • การทำความเย็นแบบรวมศูนย์
 • การทำความร้อนแบบรวมศูนย์
 • เชื้อเพลิงไบโอ
 • การล้างขวด
 • CIP/SIP
 • การทำความเย็น
 • การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล
 • การเติม
 • การทำเหมืองละลายแร่
 • การขึ้นรูปโลหะ
 • ระบบทำสี
 • การกรอง
 • การล้างและการทำควาสะอาด
 • การควบคุมอุณหภูมิ
 • ระบบหม้อต้มไอน้ำด้านอุตสาหกรรม
 • การป้องกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรม
 • การทำความร้อนทางอุตสาหกรรม
 • การจ่ายน้ำด้านอุตสาหกรรม
 • การบำบัดน้ำด้านอุตสาหกรรม
 • น้ำเสียด้านอุตสาหกรรม
 • การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
 • การบำบัดน้ำดื่ม
 • การชลประทาน
 • โซลูชั่นระบบน้ำใช้พลังงานแสงอาทิตย์
 • การนำน้ำบนดินเข้ามา
 • การจ่าย/ส่งน้ำ
 • ระบบน้ำหยด/การพ่นละอองขนาดเล็ก
 • Frost protection
 • การเพิ่มแรงดันแบบหมุนเวียน

ปั๊มหมุนเหวี่ยงหลายใบพัดแนวตั้งที่มีช่องด้านดูดและด้านจ่ายอยู่ในระดับเดียวกัน หัวปั๊มและฐานทำจากเหล็กหล่อ และชิ้นส่วนอื่นทั้งหมดที่สัมผัสกับของเหลวทำจากสแตนเลสสตีล (EN 1.4301)

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย