Distributed pumping

ระบบสูบน้ำแบบกระจายศูนย์ Grundfos ทำให้มีความง่ายสำหรับการรักษาสมดุลของระบบน้ำเย็นและยกระดับความสบายในอาคาร โซลูชั่นนี้ใช้แทนที่วาล์วปรับสมดุลและควบคุมแบบเดิมโดยใช้ปั๊มน้ำอัจฉริยะ ระบบนี้ช่วยปรับปรุงค่า Delta-T และลดพลังงานของปั๊มน้ำในอาคารพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์และงานบริการ

กรุนด์ฟอสมีข้อเสนอบริการที่หลากหลายที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนกับปั๊มน้ำของคุณ ติดต่อกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม