• ปั๊มไดอะเฟรม

Dosing pumps, Mechanical

เหมาะสำหรับ :
  • การให้ปุ๋ยในระบบน้ำและการใส่ปุ๋ยเคมี
  • การบำบัดน้ำดื่ม
  • การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล
  • การทำความร้อนทางอุตสาหกรรม
  • การสูบน้ำและจ่ายน้ำด้านอุตสาหกรรม
  • น้ำเสียด้านอุตสาหกรรม
  • การบำบัดน้ำเสีย

The Grundfos Mechanical pump range is a series of extremely strong pumps for applications requiring reliable dosing and high-pressure capabilities. Mechanical pumps require minimum maintenance and are the best choice for many dosing applications. The pumps covers a large flow- and pressure range.

การไหลสูงสุด
4000 l/h
อุณหภูมิของเหลว
-10 .. 90 °C
p สูงสุด
200 bar
เฮดสูงสุด
200 bar