Fire, VTF

เหมาะสำหรับ :
  • การป้องกันอัคคีภัยเชิงพาณิชย์
  • การป้องกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรม

ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Grundfos

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย