ระบบการสั่งงานระยะไกลของกรุนด์ฟอส (GRM)

เหมาะสำหรับ :
 • น้ำบาดาลใช้การเกษตร
 • การใช้น้ำด้านปศุสัตว์
 • การเพิ่มแรงดันแบบหมุนเวียน
 • น้ำผิวดินใช้เพื่อการเกษตร
 • การเพิ่มแรงดันน้ำเชิงพาณิชย์
 • น้ำเสียเชิงพาณิชย์
 • การนำน้ำผิวดินมาใช้ในบ้าน
 • การเพิ่มแรงดันน้ำในบ้าน
 • การกักเก็บน้ำฝนเพื่อนำมาใช้
 • น้ำเสียในบ้าน
 • การบำบัดน้ำดื่ม
 • การขึ้นรูปโลหะ
 • การสูบน้ำและจ่ายน้ำด้านอุตสาหกรรม
 • น้ำเสียด้านอุตสาหกรรม
 • การนำน้ำดิบเข้ามา
 • การนำน้ำบนดินเข้ามา
 • การจ่ายน้ำให้ชุมชน
 • การจ่าย/ส่งน้ำ
 • การบำบัดน้ำเสีย
 • การขนถ่ายน้ำเสีย

Grundfos Remote Management ระบบมอนิเตอร์ ควบคุมและรายงานสำหรับการติดตั้งปั๊มที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต/GPRS เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลและการแจ้งเตือนจากปั๊มน้ำ ตัวควบคุม เซ็นเซอร์ และมิเตอร์

ผลิตภัณฑ์และงานบริการ

กรุนด์ฟอสมีข้อเสนอบริการที่หลากหลายที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนกับปั๊มน้ำของคุณ ติดต่อกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม