ระบบการสั่งงานระยะไกลของกรุนด์ฟอส (GRM)

Grundfos Remote Management ระบบมอนิเตอร์ ควบคุมและรายงานสำหรับการติดตั้งปั๊มที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต/GPRS เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลและการแจ้งเตือนจากปั๊มน้ำ ตัวควบคุม เซ็นเซอร์ และมิเตอร์

ผลิตภัณฑ์และงานบริการ

กรุนด์ฟอสมีข้อเสนอบริการที่หลากหลายที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนกับปั๊มน้ำของคุณ ติดต่อกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม