• ชุดปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำ

JPD boosters

เหมาะสำหรับ :
  • การนำน้ำผิวดินมาใช้ในบ้าน
  • การเพิ่มแรงดันน้ำในบ้าน
  • การกักเก็บน้ำฝนเพื่อนำมาใช้

JPA เป็นปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำที่ประกอบด้วยถังแรงดันและปั๊มหมุนเหวี่ยงใบพัดเดียวแบบล่อน้ำได้เอง พร้อมกับตัวเรือนเหล็กหล่อ ออกแบบสำหรับการใช้งานกับบ่อบาดาล

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย