KPG

KPG ปั๊มชนิดใบพัด propeller น้ำไหลตามแนวแกน ออกแบบสำหรับการสูบระบายน้ำท่วมและน้ำจากพายุฝนในการติดตั้งกับปั๊มประตูน้ำ (pump gate)

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย