KPL

KPL ปั๊มน้ำชนิดใบพัด propeller น้ำไหลตามแนวแกน ออกแบบสำหรับอัตราการไหลสูงที่ค่าเฮดต่ำ

การไหลสูงสุด
1190 l/s
p สูงสุด
10 bar
เฮดสูงสุด
11 m

ผลิตภัณฑ์และงานบริการ

กรุนด์ฟอสมีข้อเสนอบริการที่หลากหลายที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนกับปั๊มน้ำของคุณ ติดต่อกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม