การตั้งศูนย์ปั๊มแบบเลเซอร์

การปรับแนวเพลา (alignment) ของมอเตอร์ ปั๊มน้ำที่เที่ยงตรงช่วยหลดการสึกหรอของปั๊มน้ำและได้ประสิทธิภาพการทำงานดีที่สุด