MAGNA1 N

MAGNA1 N เป็นรุ่นตัวเรือนสแตนเลสสตีลสำหรับการใช้งาน ซึ่งของเหลวที่สูบต้องการแบบนี้ (เช่น น้ำร้อนในบ้านเรือน) โดยใช้ MAGNA1 ทำให้งานสามารถทำได้ในแบบที่ง่ายต่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพ

การไหลสูงสุด
10 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
-10 .. 110 °C
p สูงสุด
10 bar
เฮดสูงสุด
12 m