• ปั๊มจุ่ม (immersible)

CRK

เหมาะสำหรับ :
  • การขึ้นรูปโลหะ
  • ระบบทำสี
  • การกรอง
  • การล้างและการทำควาสะอาด

ปั๊มหมุนเหวี่ยงหลายใบพัดแนวตั้งสำหรับการติดตั้งบนถัง

การไหลสูงสุด
8 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
-10 .. 90 °C
เฮดสูงสุด
226 m