• ปั๊มจุ่ม (immersible)

MTSE (test)

ปั๊ม screw spindle สำหรับน้ำยาหล่อเย็นและน้ำมันตัดกลึงโลหะที่มีอินเวอร์เตอร์ในตัว

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำ (MEI)
การไหลสูงสุด
3 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 80 °C
p สูงสุด
100 bar
เฮดสูงสุด
779 m