• ปั๊มจุ่ม (immersible)

SPK

เหมาะสำหรับ :
  • การขึ้นรูปโลหะ
  • การล้างและการทำความสะอาด

ปั๊มหมุนเหวี่ยงหลายใบพัดแนวตั้งสำหรับการติดตั้งบนถัง

การไหลสูงสุด
5 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
-10 .. 90 °C
เฮดสูงสุด
82 m