• สถานีสูบยกน้ำ

M

เหมาะสำหรับ :
  • น้ำเสียเชิงพาณิชย์
  • น้ำเสียในบ้าน

Grundfos MULTILIFT M สถานีสูบน้ำเสียขนาดกะทัดรัดแบบ all-in-one solutions ที่มีถังเก็บรวบรวมขนาด 93 ลิตรและใบพัดแบบ vortex ออกแบบสำหรับการเก็บรวบรวมและการสูบน้ำเสียในบ้านเรือนจากสุขภัณฑ์ เหมาะกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านครอบครัวเดียว

การไหลสูงสุด
17 l/s
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 40 °C
เฮดสูงสุด
21 m