M

MULTILIFT M เป็นสถานียกน้ำแบบ All-in-One ขนาดกะทัดรัดที่ออกแบบมาเพื่อกักเก็บและกำจัดน้ำเสียภายในครัวเรือนจากบ้านที่มีครอบครัวเดียว โดยมาพร้อมกับถังกักเก็บน้ำขนาด 93 ลิตร

การไหลสูงสุด
14 l/s
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 40 °C
เฮดสูงสุด
21 m