MOG

MULTILIFT MOG คือสถานียกน้ำแบบ All-in-one ขนาดกะทัดรัดที่มาพร้อมกับปั๊มบด ที่ออกแบบมาสำหรับการกักเก็บและการกำจัดน้ำเสียในครัวเรือนจากบ้านที่มีครอบครัวเดียว โดยมาพร้อมกับถังกักเก็บน้ำขนาด 93 ลิตร

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย