MOG

MULTILIFT MOG คือสถานียกน้ำแบบ All-in-one ขนาดกะทัดรัดที่มาพร้อมกับปั๊มบด ที่ออกแบบมาสำหรับการกักเก็บและการกำจัดน้ำเสียในครัวเรือนจากบ้านที่มีครอบครัวเดียว โดยมาพร้อมกับถังกักเก็บน้ำขนาด 93 ลิตร

การไหลสูงสุด
4 l/s
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 40 °C
เฮดสูงสุด
46 m