• สถานีสูบยกน้ำ

MOG

เหมาะสำหรับ :
  • น้ำเสียเชิงพาณิชย์
  • น้ำเสียในบ้าน

Grundfos MULTILIFT MOG สถานีสูบน้ำเสียขนาดกะทัดรัด เป็นโซลูชั่น้ำแบบ all-in-one ที่มีปั๊มใบพัดตัดและถังเก็บรวบรวมขนาดใหญ่ 93 ลิตรและใบพัดแบบ vortex ออกแบบสำหรับการเก็บรวบรวมและการสูบน้ำเสียในบ้านเรือนจากสุขภัณฑ์ เหมาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านครอบครัวเดียว

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย