• ปั๊มน้ำหอยโข่ง คัปปลิ้งประชิด (close coupled) ใบพัดเดียว

NB

ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบ Close-coupled ตามมาตรฐาน EN 733

การไหลสูงสุด
278 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
-25 .. 120 °C
p สูงสุด
16 bar
เฮดสูงสุด
69 m