• ปั๊มน้ำหอยโข่ง คัปปลิ้งประชิด (close coupled) ใบพัดเดียว

NBE Series 2000

เหมาะสำหรับ :
 • ระบบปรับอากาศในอาคารสูงเชิงพาณิชย์
 • การทำความร้อนเชิงพาณิชย์
 • ระบบหมุนเวียนน้ำร้อนในอาคารสูง
 • การเพิ่มแรงดันน้ำเชิงพาณิชย์
 • การทำความเย็นแบบรวมศูนย์
 • การทำความร้อนแบบรวมศูนย์
 • เชื้อเพลิงไบโอ
 • การทำความเย็น
 • การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล
 • การทำเหมืองละลายแร่
 • การขึ้นรูปโลหะ
 • การสูบน้ำในเหมือง
 • การล้างและการทำควาสะอาด
 • การควบคุมอุณหภูมิ
 • ระบบหม้อต้มไอน้ำด้านอุตสาหกรรม
 • การทำความร้อนทางอุตสาหกรรม
 • การบำบัดน้ำดื่ม
 • การชลประทาน
 • การจ่าย/ส่งน้ำ
 • การบำบัดน้ำเสีย

ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบ Close-coupled ตามมาตรฐาน EN 733 พร้อมกับมอเตอร์ MGE

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย