• ปั๊มน้ำหอยโข่ง คัปปลิ้งประชิด (close coupled) ใบพัดเดียว

NBE Series 2000

ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบ Close-coupled ตามมาตรฐาน EN 733 พร้อมกับมอเตอร์ MGE

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย