• ปั๊มน้ำหอยโข่ง คัปปลิ้งประชิด (close coupled) ใบพัดเดียว

NBG, NBGE

ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบ Close-coupled ตามมาตรฐาน ISO 2858

การไหลสูงสุด
1500 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
-25 .. 140 °C
p สูงสุด
25 bar
เฮดสูงสุด
166 m