NBG

ปั๊มหอยโข่งแบบ Close-coupled ตามมาตรฐาน ISO 2858

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำ (MEI)
การไหลสูงสุด
1500 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
-25 .. 140 °C
p สูงสุด
25 bar
เฮดสูงสุด
173 m

ผลิตภัณฑ์และการบริการ

กรุนด์ฟอสส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่หลากหลาย ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนด้านปั๊มน้ำ ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม