• ปั๊มน้ำหอยโข่ง คัปปลิ้งประชิด (close coupled) ใบพัดเดียว

NBS

เหมาะสำหรับ :
 • ระบบปรับอากาศในอาคารสูงเชิงพาณิชย์
 • การทำความร้อนเชิงพาณิชย์
 • ระบบหมุนเวียนน้ำร้อนในอาคารสูง
 • การเพิ่มแรงดันน้ำเชิงพาณิชย์
 • การทำความเย็นแบบรวมศูนย์
 • การทำความร้อนแบบรวมศูนย์
 • การชลประทาน
 • การทำความเย็น
 • การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล
 • การทำความร้อนทางอุตสาหกรรม
 • การขึ้นรูปโลหะ
 • กระบวนการสูบจ่ายของเหลว
 • กระบวนการบำบัดน้ำทางอุตสาหกรรม
 • การล้างและการทำความสะอาด
 • น้ำเสียด้านอุตสาหกรรม
 • การจ่าย/ส่งน้ำ

Split-coupled End-suction pumps with NEMA standard motors and ANSI flange fittings.

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย