• ปั๊มน้ำหอยโข่งชนิดต่อคัปปลิ้ง (long coupled) ใบพัดเดียว

NK

ปั๊มมาตรฐาน ตาม EN 733

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำ (MEI)
การไหลสูงสุด
334 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
-25 .. 120 °C
p สูงสุด
16 bar
เฮดสูงสุด
69 m