• ปั๊มน้ำหอยโข่งชนิดต่อคัปปลิ้ง (long coupled) ใบพัดเดียว

NKG Bare shaft

เหมาะสำหรับ :
  • ระบบปรับอากาศในอาคารสูงเชิงพาณิชย์
  • การทำความร้อนเชิงพาณิชย์
  • การเพิ่มแรงดันน้ำเชิงพาณิชย์
  • การทำความร้อนแบบรวมศูนย์
  • การชลประทาน
  • การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล
  • การทำความร้อนทางอุตสาหกรรม
  • การนำน้ำบนดินเข้ามา
  • การจ่าย/ส่งน้ำ

Bare shaft pumps according to ISO 2858

การไหลสูงสุด
2124 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
-25 .. 170 °C
p สูงสุด
25 bar
เฮดสูงสุด
343 m