การไหลสูงสุด
1361 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
-25 .. 170 °C
p สูงสุด
25 bar
เฮดสูงสุด
343 m