• ปั๊มน้ำหอยโข่ง คัปปลิ้งประชิด (close coupled) ใบพัดเดียว

PF

Grundfos PF เป็นปั๊มน้ำชนิด peripheral ขนาดกะทัดรัด ปั๊มน้ำ PF สามารถสร้างเฮดสูงที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การสูบจ่ายน้ำ การทำสวนขนาดเล็ก และการใช้งานอุตสาหกรรมเบา

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย