PM 2

PM 2 เป็นอุปกรณ์จัดการแรงดันแบบครบวงจรที่ออกแบบสำหรับการควบคุมการเดินเครื่อง/หยุดการทำงานโดยอัตโนมัติสำหรับปั๊ม และเครื่องสูบจ่ายน้ำอื่น ๆ PM 2 มาพร้อมกับความสามารถในการปรับเปลี่ยนสำหรับการติดตั้งที่แยกต่างหากและสามารถปรับระดับความสบายได้

อุณหภูมิของเหลว
0 .. 60 °C