PM 2

Grundfos pressure managers PM 2 ถูกออกแบบสำหรับควบคุมการเริ่ม/หยุดทำงาน อัตโนมัติสำหรับปั๊มน้ำ Grundfos และปั๊มจ่ายน้ำของบริษัทอื่น

อุณหภูมิของเหลว
0 .. 60 °C