• ปั๊มสูบน้ำเสียแบบแช่

Range 70 => 155 kW

เหมาะสำหรับ :
  • น้ำเสียเชิงพาณิชย์
  • การควบคุมน้ำท่วม
  • น้ำเสียด้านอุตสาหกรรม
  • การบำบัดน้ำเสีย
  • การขนถ่ายน้ำเสีย

ปั๊มน้ำ S เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำใบพัดแบบ free-flow channel ที่ออกแบบพิเศษสำหรับการสูบน้ำเน่าเสียและน้ำเสียที่ใช้งานในชุมชนและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

การไหลสูงสุด
1070 l/s
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 50 °C
เฮดสูงสุด
103 m