SE/SL 9-30 kW

ปั๊มน้ำเสียแบบจุ่ม Grundfos SE/SL (9-30 kW) มาพร้อมกับใบพัด S-tube® หรือ SuperVortex (SLV) วัสดุที่สามารถไหลผ่านปั๊มน้ำได้มีขนาดตั้งแต่ 75-125 มม. ขึ้นอยู่กับขนาดปั๊ม

การไหลสูงสุด
326 l/s
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 40 °C
p สูงสุด
8 bar
เฮดสูงสุด
78 m