• ปั๊มสูบน้ำเสียแบบแช่

SE/SL 9-30 kW

เหมาะสำหรับ :
  • น้ำเสียเชิงพาณิชย์
  • การควบคุมน้ำท่วม
  • น้ำเสียด้านอุตสาหกรรม
  • การบำบัดน้ำเสีย
  • การขนถ่ายน้ำเสีย

ปั๊มน้ำเสียแบบจุ่ม Grundfos SE/SL (9-30 kW) มาพร้อมกับใบพัด S-tube® หรือ SuperVortex (SLV) วัสดุที่สามารถไหลผ่านปั๊มน้ำได้มีขนาดตั้งแต่ 75-125 มม. ขึ้นอยู่กับขนาดปั๊ม

การไหลสูงสุด
306 l/s
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 40 °C
เฮดสูงสุด
78 m