• ปั๊มน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำ

SP-NE

เหมาะสำหรับ :
  • การนำน้ำดิบเข้ามา

Grundfos SP เป็นปั๊มซับเมอร์สสูบน้ำบาดาล ออกแบบสำหรับการสูบน้ำใต้ดินที่มีการปนเปื้อน/เป็นมลพิษ สำหรับการแก้ไข การสุ่มตัวอย่าง และการมอนิเตอร์คุณภาพน้ำ Grundfos SP-NE เป็นปั๊มน้ำทำจากสแตนเลสสตีลและเหมาะสำหรับบ่อบาดาลขนาด 4" และ 6"

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย