• ปั๊มน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำ

SQ, North America

เหมาะสำหรับ :
  • การนำน้ำผิวดินมาใช้ในบ้าน
  • การเพิ่มแรงดันน้ำในบ้าน
  • การกักเก็บน้ำฝนเพื่อนำมาใช้
  • การนำน้ำดิบเข้ามา

ปั๊มน้ำ Grundfos SQ เป็นปั๊มซับเมิร์สขนาดกะทัดรัด ออกแบบสำหรับการสูบจ่ายน้ำบาดาลในบ้านเรือนสำหรับบ้านพักส่วนตัว งานประปาขนาดเล็ก และระบบชลประทานขนาดเล็ก

การไหลสูงสุด
4 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 35 °C
เฮดสูงสุด
72 m