• ปั๊มน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำ

SQ 3

เหมาะสำหรับ :
  • การนำน้ำผิวดินมาใช้ในบ้าน
  • การเพิ่มแรงดันน้ำในบ้าน
  • การนำน้ำดิบเข้ามา

ปั๊มซับเมอร์ส

การไหลสูงสุด
4 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 35 °C
เฮดสูงสุด
145 m