• ปั๊มน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำ

SQ 7

ปั๊มซับเมอร์ส

การไหลสูงสุด
9 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 35 °C
p สูงสุด
15 bar
เฮดสูงสุด
60 m