SQE

ปั๊มน้ำ Grundfos SQE เป็นปั๊มซับเมอร์สขนาดกะทัดรัด ออกแบบสำหรับการใช้งานแรงดันคงที่เพื่อใช้ในระบบจ่ายน้ำบาดาลในบ้านเรือน สำหรับบ้านพักส่วนตัว งานประปาขนาดเล็ก และระบบชลประทานขนาดเล็ก

การไหลสูงสุด
9 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 35 °C
p สูงสุด
15 bar
เฮดสูงสุด
230 m

ผลิตภัณฑ์และงานบริการ

กรุนด์ฟอสมีข้อเสนอบริการที่หลากหลายที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนกับปั๊มน้ำของคุณ ติดต่อกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม