• ปั๊มน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำ

SQE 1

เหมาะสำหรับ :
  • การนำน้ำผิวดินมาใช้ในบ้าน
  • การเพิ่มแรงดันน้ำในบ้าน
  • การนำน้ำดิบเข้ามา

ปั๊มซับเมอร์สพร้อมมอเตอร์ปรับความเร็วรอบได้

การไหลสูงสุด
2 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 35 °C
เฮดสูงสุด
230 m