• ปั๊มน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำ

SQE 3

ปั๊มซับเมอร์สพร้อมมอเตอร์ปรับความเร็วรอบได้

การไหลสูงสุด
4 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 35 °C
p สูงสุด
15 bar
เฮดสูงสุด
145 m