• ปั๊มน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำ

SQE 5

ปั๊มซับเมอร์สพร้อมมอเตอร์ปรับความเร็วรอบได้

การไหลสูงสุด
8 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 35 °C
p สูงสุด
15 bar
เฮดสูงสุด
100 m