ข้อตกลงการบริการมาตรฐาน

เหมาะสำหรับ :
 • ระบบปรับอากาศในอาคารสูงเชิงพาณิชย์
 • การทำความร้อนเชิงพาณิชย์
 • การเพิ่มแรงดันน้ำเชิงพาณิชย์
 • น้ำเสียเชิงพาณิชย์
 • การหมุนเวียนน้ำร้อนภายในบ้าน
 • การทำความร้อนภายในบ้าน
 • การเพิ่มแรงดันน้ำในบ้าน
 • การกักเก็บน้ำฝนเพื่อนำมาใช้
 • น้ำเสียในบ้าน
 • การทำความเย็นแบบรวมศูนย์
 • การทำความร้อนแบบรวมศูนย์
 • การบำบัดน้ำดื่ม
 • ระบบหม้อต้มไอน้ำ
 • ระบบปั๊มความร้อน
 • การชลประทาน
 • การทำความเย็น
 • การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล
 • การทำความร้อนทางอุตสาหกรรม
 • การขึ้นรูปโลหะ
 • การสูบน้ำและจ่ายน้ำด้านอุตสาหกรรม
 • น้ำเสียด้านอุตสาหกรรม
 • การจ่ายน้ำให้ชุมชน
 • การจ่าย/ส่งน้ำ
 • การขนถ่ายน้ำเสีย

ให้เราดูแลระบบปั๊มน้ำของคุณไปพร้อมกับการดูแลธุรกิจของคุณ

ผลิตภัณฑ์และงานบริการ

กรุนด์ฟอสมีข้อเสนอบริการที่หลากหลายที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนกับปั๊มน้ำของคุณ ติดต่อกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม