Thermal scan

Grundfos Thermal Scan ช่วยคุณตรวจหาความเสี่ยงในตู้ควบคุมของคุณ และยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุและลดเวลาการหยุดทำงานของระบบได้ด้วย