• ปั๊มสูบน้ำเสียแบบแช่

Unilift AP

เหมาะสำหรับ :
  • น้ำเสียเชิงพาณิชย์
  • น้ำเสียในบ้าน

ปั๊มน้ำท่วม น้ำทิ้งและน้ำเสียในบ้านพักอาศัย

การไหลสูงสุด
9 l/s
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 55 °C
เฮดสูงสุด
18 m