• ปั๊มสูบน้ำเสียแบบแช่

Unilift AP35

เหมาะสำหรับ :
  • น้ำเสียเชิงพาณิชย์
  • น้ำเสียในบ้าน

Grundfos UNILIFT AP12 เป็นปั๊มจุ่มทำจากสแตนเลสสตีล ออกแบบสำหรับการสูบน้ำที่ไม่กัดกร่อน (non-aggressive) และน้ำทิ้งจากการใช้น้ำทั่วไป เช่น น้ำระบายและน้ำทิ้งในบ้านเรือนที่มีขนาดอนุภาคสูงสุด 35 มม. ปั๊มน้ำสามารถใช้งานแบบเคลื่อนย้ายได้หรือติดตั้งอยู่กับที่ภายในและภายนอกอาคาร

การไหลสูงสุด
6 l/s
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 55 °C
เฮดสูงสุด
13 m