• ปั๊มสูบน้ำเสียแบบแช่

Unilift CC, North America

เหมาะสำหรับ :
  • น้ำเสียเชิงพาณิชย์

Grundfos UNILIFT CC เป็นปั๊มจุ่มใบพัดเดียวที่ออกแบบสำหรับการสูบน้ำสะอาด ไม่กัดกร่อน (non-aggressive) และน้ำเสียที่สกปรกเล็กน้อย (น้ำทิ้งจากบ้านเรือน) สามารถสูบน้ำได้ระดับต่ำสุด 3 มม. ปั๊มน้ำมีช่องทางออกด้านบนและด้านข้างทำให้สามารถปรับเปลี่ยนเข้ากับงานท่อที่มีอยู่ได้ง่าย

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย