UPM GEO OEM

UPM GEO เป็นปั๊มหมุนเวียนควบคุมจากภายนอกผ่านสายสัญญาณเพื่อสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย