Topluluk su temini

Kaynaktan musluk noktasına güvenilir, sürdürülebilir, düşük riskli topluluk suyu sistemleri. Su yönetimi/gelen su toplama sistemleri ve gelişen ülkelerdeki düşük gelirli yerleşim yerleri için ideal.