Makine ayağı

Titreşim sönümleyiciler, sistemden zemine titreşimi azaltmak için kullanılır.

Bu ürün ülkenizde satılmıyor olabilir