• Dalgıç atık su pompaları

AP

Uygunluk:
  • Domestik atık su

AP pompalar; atık su, çamur içerikli su, zemin ve pis su transferine uygundur. APG'lerde katıları parçalayan bir kesici sistem bulunur.

Maks. Basma yüksekliği
68 m
Maks. debi
9 l/s