Hydrogen sulphide solution

Uygunluk:

Hidrojen sülfat, kanalizasyon sisteminde koku/korozyon oluşturup insan sağlığını tehlikeye atabilir. Grundfos Hidrojen Sülfat Çözümü,tüm H2S durumlarını izler ve ölçer. İdeal dozaj, takip eden günlerde atık suda kullanılır.