Thermal scan

Uygunluk:
 • Ticari binalarda iklimlendirme
 • Yangından korunma - Ticari binalar
 • Isıtma - Ticari binalar
 • Basınçlandırma - Ticari binalar
 • Ticari su dezenfeksiyonu
 • Atık su - Ticari binalar
 • Bölgesel soğutma
 • Bölgesel ısıtma
 • İçme suyu arıtma
 • Taşkın kontrolü
 • Sulama
 • Soğutma
 • Tuz giderme
 • Endüstriyel ısıtma
 • Makinecilik
 • Endüstriyel su temini
 • Endüstriyel atık su
 • Zemin suyu alma
 • Solar su çözümleri
 • Yüzey suyu alma
 • Topluluk su temini
 • Su dağıtımı
 • Atık su arıtma
 • Atık su taşıma

Grundfos termik tarama, kontrol panelindeki tehlikeleri saptayarak kazaları engeller ve pompanı hizmet dışı kalmamasına yardımcı olur.