Hydrogen sulphide solution

Сірководень викликає запах і корозію в каналізаційних системах та може стати серйозною загрозою для здоров'я обслуговуючого персоналу. Рішення Grundfos Hydrogen Sulphide автоматично відстежує фактичні вимірювання присутності H2S в каналізаційних колекторах і колодязях. На підставі цих вимірів визначається оптимальне дозування, яке використовується для стічних вод в наступні дні.

Можливо, даний виріб не продається у вашій країні