Điều hòa không khí thương mại

Cải thiện sự thoải mái cho người dùng và giảm thiểu chi phí vòng đời bằng các máy bơm thông minh tích hợp dễ dàng vào hệ thống làm mát dựa trên không khí hoặc thủy nhiệt.

Kích cỡ Ứng dụng