Nước thải thương mại

Các tòa nhà thương mại có nhiều yêu cầu khác nhau về vận chuyển nước thải. Grundfos cung cấp máy bơm nước thải và máy bơm trạm bơm dâng, đảm bảo độ tin cậy và độ an toàn vượt trội cũng như hiệu suất cao.

Kích cỡ Ứng dụng