Năng lượng Vùng

Một hệ thống năng lượng khu vực vận chuyển nước nóng hoặc lạnh từ một hoặc nhiều nhà máy sản xuất năng lượng lớn tới nhiều người tiêu dùng thông qua một mạng lưới đường ống khép kín.