Thu gom nước mưa sinh hoạt

Thu gom nước mưa là hoạt động thu gom nước từ bề mặt như mái nhà hoặc khu vực được lát gạch. Với hệ thống máy bơm thu gom nước mưa từ Grundfos, bạn sẽ có được một giải pháp hiệu quả và bền vững.

Kích cỡ Ứng dụng